Tủ báo cháy địa chỉ

Tủ báo cháy địa chỉ NFS2-3030