Hệ thống camera quan sát

Hệ thống chữa cháy - Báo cháy khí

Màn hình hiển thị

Màn hình hiển thị CPU2-3030D

Đầu báo cháy địa chỉ

Đầu báo khói quang FSP-851

Tủ báo cháy địa chỉ

Tủ báo cháy địa chỉ NFS2-3030

Hệ thống âm thanh thông báo

Thiết bị âm thanh

Hệ thống kiểm soát ra vào

Hệ thống chuông cửa hình