Hệ thống âm thanh thông báo


Bộ điều khiển trung tâm

Bộ điều khiển trung tâm

Bộ điều khiển trung tâm X-DCS3000

Bộ điều khiển trung tâm

Bộ điều khiển trung tâm X-DCS2000/EN

Bộ điều khiển trung tâm

Bộ điều khiển trung tâm HCU-2000

Đầu phát nhạc nền

Đầu phát nhạc nền

Đầu phát nhạc nền X-MAP04

Bộ giao diện mạng

Bộ mở vùng

Bàn phím mở rộng