Hệ thống báo cháy/ Chữa cháy khí


TỦ BÁO CHÁY ĐỊA CHỈ

Tủ báo cháy địa chỉ

Tủ báo cháy địa chỉ NFS2-3030

MÀN HÌNH HIỂN THỊ

Màn hình hiển thị

Màn hình hiển thị CPU2-3030D

ĐẦU BÁO CHÁY ĐỊA CHỈ

Đầu báo cháy địa chỉ

Đầu báo khói quang FSP-851