Gói phần mềm quản lý hệ thống X-SMART Med Honeywell X-SPT900

✅ Mã: X-SPT900
✅ Quản lý truy cập linh hoạt, dễ dàng
✅ Tính năng hiển thị và hoạt động theo bản đồ
✅ Theo dõi chi tiết tình trạng của mỗi thiết bị
✅ Lưu trữ hoạt động của hệ thống và phát sinh lỗi
✅ Ghi lại hoạt động hệ thống và nhật ký lỗi
✅ Ghi lại phân trang bằng X-NPM
✅ Tính năng thông minh văn bản sang giọng nói (Text To Speech)
✅ Chức năng sao lưu dự phòng Server

Nhận ngay tài liệu chi tiết về sản phẩm tại đây!

Nhận Catalog