Phần mềm quản lý hệ thống X-SPT900

Mã: X-SPT900
Đặc điểm chính:
• Dùng cho những dự án quy mô vừa và nhỏ
• Hỗ trợ quản lý phân quyền
• Hỗ trợ hiển thị và vận hành theo giao diện Map
• Đã gồm 1 phần mềm quản lý máy chủ và 1 phần mềm quản lý máy trạm

Nhận ngay tài liệu chi tiết về sản phẩm tại đây!

Nhận Catalog