Phần mềm quản lý kiểm soát vào ra Winpak WPP48

Giải pháp phần mềm Honeywell’s WIN-PAK® 4.8 cung cấp một cách hiệu quả về chi phí để tích hợp và quản lý kiểm soát truy cập, giám sát video và phát hiện xâm nhập thông qua một giao diện duy nhất. Được xây dựng dựa trên hệ thống quản lý máy trạm mạnh mẽ và huyền thoại của WIN-PAK®, WIN-PAK® 4.8 cung cấp giao diện dựa trên trình duyệt trực quan cho phép người dùng thực hiện các hành động kiểm soát truy cập thông thường từ hầu hết mọi nơi. WIN-PAK® 4.8 có thể dễ dàng mở rộng quy mô từ một trang web lên đến giải pháp đa khu vực, cấp doanh nghiệp mà không đặt giới hạn về số lượng người dùng hoặc trang web đang được quản lý. WIN-PAK® 4.8 hỗ trợ các tích hợp của bên thứ ba như HID’s Mobile Access®, BioConnect® Suprema® và sinh trắc học Morpho, hệ thống tích điểm, quản lý khách truy cập và các ứng dụng nhân sự. Sử dụng API WIN-PAK® đi kèm, các nhà phát triển phần mềm của bạn có thể tạo các tích hợp tùy chỉnh để đáp ứng nhu cầu tích hợp của bạn.

Nhận ngay tài liệu chi tiết về sản phẩm tại đây!

Nhận Catalog