Phần mềm quản lý máy chủ X-SP2000

✅ Mã: X-SP2000
✅ Dùng cho những dự án quy mô lớn
✅ Hỗ trợ quản lý phân quyền
✅ Hỗ trợ hiển thị và vận hành theo giao diện Map
✅ Được cài đặt cùng phần mềm X-SPT900 và X-ST2000

Nhận ngay tài liệu chi tiết về sản phẩm tại đây!

Nhận Catalog