Thiết bị Black Body Hỗ Trợ Đo Thân Nhiệt HVCT-ABKD

Thiết bị Black body HVCT-ABKD là sản phẩm hỗ trợ đắc lực cho camera cảm biến thân nhiệt . Với mức độ sai số khi đo rất nhỏ để mang lại một kết quả chính xác cao.

• Nguồn bức xạ nhiệt độ: +5°C (9°F)~50°C (122°F)

• Độ ổn định nhiệt độ: ±0.1°C

• Độ phát xạ hiệu quả: 0.97±0.02

• Vùng bức xạ hiệu quả: Φ70 mm

• 100~240V AC

Nhận ngay tài liệu chi tiết về sản phẩm tại đây!

Nhận Catalog