Vỏ tủ cấp nguồn PRO22ENC3

Mã: PRO22ENC3
Đặc điểm chính:
• Hỗ trợ lắp 2 bo mạch
• Nguồn điện 12VDC hoặc Acquy dự phòng
• Kích thước 35.6 cm x 40.6 cm x 10.2cm

Nhận ngay tài liệu chi tiết về sản phẩm tại đây!

Nhận Catalog